SKP Joris Weitjens

Waarom worden er spiegelkarpers uitgezet?
1. Omdat zonder uitzettingen spiegelkarpers op den duur uitsterven
2. Omdat ze (vaak) zo mooi zijn.
3. Omdat ze zo groot worden
4. Omdat ze individueel herkenbaar zijn


Welke vereniging zet projectspiegels uit ?Als je in de buurt van Amsterdam in boezemwater een spiegelkarper vangt is ie meestal uitgezet door de AHV maar hij kan ook van HSV Weesp zijn of Haarlem.


Worden projectspiegels in elke type water uitgezet ?
Eigenlijk hebben we de term projectspiegels gereserveerd voor uitgezette spiegels in het open boezemwater. Die zijn voor de uitzettingen stuk voor stuk gewogen gemeten en gefotografeerd (linklerflank). Maar sinds 1997 zetten we op veel plassen en poldersystemen ook (beperkt) spiegelkarpers uit. Die zijn in de meeste gevallen niet individueel gefotografeerd zoals in het open boezemwater. Die jonge spiegels worden vaak door karpervissers ook projectspiegels genoemd . Beetje verwarrend wel maar gelukkig kan ik aan een foto van een spiegelkarper van afgesloten water ook wel wat zeggen over het type en best vaak ook wel het jaar van uitzetting. 

Waar zwemmen projectspiegels?
Ik neem nu aan dat je bedoelt de individueel voor uitzetting gefotografeerde en gemeten en gewogen spiegelkarpers. In het boezemwater in en rond Amsterdam. Boezemwater is het hoger gelegen water waar de polders hun water in overslaan (gemalen). Ons boezemwater (Amstelboezem) is immens. De vis kan zonder enige hindernis in de vorm van sluizen zwemmen van Amsterdam naar Ijmuiden en naar de andere kant tot ver voorbij Utrecht. Dat is nog niet alles: veel projectspiegels nemen wel degelijk de sluizen naar andere boezemsystemen. Zoals bij die van Rijnlands boezem (Nieuwe Meer, Westeinder enz.) en ze komen ook veelvuldig terecht in het Ijmeer en de randmeren.


Wanneer zijn ze begonnen met het uitzetten van projectspiegels ?
Op 25 juni 1998 in het Zuider Amstelkanaal in Amsterdam Zuid.

Hoe veel projectspiegels zijn er in de afgelopen jaren uitgezet  -/+ ?
Zo'n 2200. De eerst 5 jaar jaarlijks zo'n 300 stuks en daarna af en toe een kleine uitzetting van maximaal 100 stuks.  Hoeveel projectspiegels zwemmen er volgens jullie nu ongeveer rond?
Juist door dit project weten we dat de uitval flink kan zijn . Van sommige uitzetlichtingen weten we vrij zeker dat ruim 80% er niet meer is.  Ik ga er vanuit dat er anno nu tussen de 1400 en 1500 projectspiegels rondzwemmen.


Hoe groot zijn de projectspiegels als ze worden uitgezet ?Gemiddeld zo'n 2000 gram. We hebben lichtingen gehad waarbij de 1000 gram niet werd gehaald en andere lichtinge deden 3500 gram gemiddeld. Voor overleving is niet alleen grootte van belang, ook de vitaliteit van de vis maar ook de leeftijd: (hoe ouder hoe moeilijker karpers zich weten aan te passen aan de nieuwe omstandigheden). Ook beschadigingen hebben een slechte invloed op de overleving.


Hoe snel groeien de projectspiegels na een uitzetting ?
Normaal gesproken groeien ze in het eerste volle groeiseizoen (mei-december) het snelst. In lengte tot wel 30 cm en in gewicht tot 5000 gram. Gemiddeld afhankelijk van het type zo'n 2500 gram in het eerst jaar. Daarna gaat het iets rustiger en ook meer met pieken en dalen.


Wanneer weet je of je een projectspiegel heb gevangen ?
Opsturen naar mij dan geven we (ik doe het al sinds 2000 samen met Rene Moolhuizen) een bericht of we 'm hebben kunnen matchen. Op een gegeven moment ga je ze zelf ook wel herkennen. Niet elke spiegel is een projectvis. Er zwemmen ook wilde spiegels rond die gewoon in de natuur zijn geboren en er zitten nog een paar heel oude vissen op. Op de boezem is zo'n 1 op de 20 spiegels een onbekende.  
Blijven de project spiegels allemaal in de buurt van waar ze worden uit gezet ?
Nee, en dat is juist het leuke. Wat je wel vaak ziet is dat projectspiegels een 'thuis' vinden op kilometers van het uitzetpunt. Daar bivakkeren ze dan enige tijd (soms wel 10 jaar of langer en misschien wel hun hele leven) om dan weer op trek te gaan. Veel zwemmen door en komen God weet waar terecht . Anderen zwemmen door en komen toch later weer terug. Het is fascinerend om ze zo te volgen. Wat denk je van vissen die na een omzwerving van tientallen kilometers en enkele jaren de weg naar het uitzepunt terug weet te vinden. Daar een keer wordt gevangen en dan weer op pad gaat. Het zijn net mensen: huismussen en rusteloze globetrotters leven naast en soms met elkaar.   


Wat is de grootste projectspiegel die is gevangen ?
Er zijn verschillende vissen tussen de 30 en 32 pond teruggemeld. In sept 2007 werd de eerste 30-ponder (32 pond) teruggemeld. De vis (een Duitse vis uit 2000) werd maar 1 keer gemeld. In oktober van dit jaar is het SKP-record verbeterd tot ruim 33 pond. Het betreft een Valkenswaardvis uit 2000. Hij was ruim 95 cm lang. Bij uitzetting was het een visje van 44 cm en 1450 gram! Zijn er veel terugmeldingen elk jaar van gevangen projectspiegels ?
We hebben echt niet te klagen. Jaarlijks halen we de laatste jaren makkelijk de 100 en we zitten in totaal op ongeveer 1150 terugmeldingen. De meeste andere SKP-en kunnen daar alleen maar van dromen.
We hebben gelukkig al heel lang een aantal vaste terugmelders waar jij er 1 van bent. Als dat dan ook nog eens fanatieke vissers zijn zit het wel goed.
Er komen ook steeds meer meldingen van afgesloten wateren rond Amsterdam. Nuttig om de groei te vergelijken want we willen wel dat uitgezette karpers de ruimte krijgen om in goede conditie te blijven.


Waar kan ik een gevangen projectspiegel terugmelden ? www.spiegelkarperproject.nl  of weitjens26@zonnet.nl